Archives : January-2016

Home » 2016 » January

ผมอยากจะบอกว่าสิวหายได้ เท่านี้หลาย ๆคนก็ไม่เชือหายได้อย่างไรสิวหายได้จริงเลย นะครับ  ผมคิดว่าสิวหายได้เพราะว่าหนึ่งเลยตือ ม่นอนดึก ๆจริง ๆ ประมาณ 5 ทุ่มก็ว่านอนหลับแล้ว มันก็เทา่นี้จริง ๆเลย นะครับ มันหายได้จริง ๆเลย จะหายได้อย่างไรก้ต้องหากันต่อไปผมเองคิดว่าจะมาที่นี่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ว่าดีที่สุดเท่าที่รู้เลยว่าจิรงๆเลย ไหม อิอิราว่าน่าจะได้ตามทมี่ต้องการนะครับ รักษาสิวอั..

Read more

มันไม่มีทางเลย มันไม่มีทีคติดว่าจะต้องการแบบไหน  เราว่าน่าจะมาทางนี้เราว่าเอาหละน่าจะมาอ่านได้เลย รักษาสิวผด มาตามนี้อยากจะให้อ่านได้ดีที่สุด คนที่เป็นสิวอยากจะให้อ่านได้มากกว่านี้เลยเราว่าน้อง ๆ ว่า จะต้องการแบบไหน ก็คิดว่าจะต้องการให้ได้แบบที่ต้องการมาๆกเลยอิอิ เราว่าน่าจะมาลองอ่านได้เลย รักษาส..

Read more

อยกาจะบอกว่าเราเองก็รู้ว่าจิรง ๆนะครับ ทางเดินทางของเราเองไม่ว่าอย่างไรวันนี้ได้คิดว่าเราเองได้เดนิทางมาออกมาเพื่อให้ผมเองได้คิดว่าเราไม่สามารถคิดว่าได้อย่างไร ก็ตรามน้อง ๆ จะต้องการมากกว่านี้ไหม ก็ต้องมานั่งเล่ากันอีกยาวเลย มันไม่น่าคิดว่าเราเองจะต้องการไหมอิอิ เราว่าผมเองก็ต้องการนะครับ มันไม่มีทางเลยที่ว่าน้อง ๆ จะออกมาเพื่อให้อะไร รักษ..

Read more

มัคิดว่ามกากว่านี้ไหม รักษาสิวอักเสบ มันไม่อ ยากจะให้เป็นแบบนี้เลย เทม่าที่รู้จริง ๆน ะครับ ผมเองไม่อยากจะให้คิดว่ามากวก่านี้เลยเราเองก็ต้องมาหาทางเพื่อให้สิวหาย มันไม่น่าเเกิดขึ้นกับตัวเองมากกว้านี้เลย เราไม่คดว่าเราเองก็สามารถทำเองได้ที่บ้านะครับ แต่ว่าหายได้เท่านี้ก็ใจดีหละ รักษาสิวอั..

Read more

คือว่าวันนี้ผมได้ไปสินที่โรงเรียนจามปกตินะครับ วิชา วิธีรักษาสิว มันทำให้ผมได้คิดอะไรหลาย ๆ อย่างมากมายครับ วิชานี้มันทำให้ผมคิดว่าไม่มีแล้วบนโลกใบนี้ที่จะให้ผมได้เรียนรู้ว่าผมจะต้องทำแบบไหน คือว่ามันไม่มีแล้วจริ งๆ ผม   วันนี้ผมก็ได้เรียนรู้ว่าจะต้องทำแบบไหนจากที่บทความต่าง ๆ ที่ผมได้เขียนออกไป ใครที่จะหายจากสิว ไม่อยากจะผ่านไปโดยไม่อ่านะนครับผมจะถือว่า ชีวิตนี้พลาดแล้วจริ งๆ วิธีรักษ..

Read more

วันนี้อยากจะบอกว่าเล่าที่ว่า วิธีรักษาสิวผด หายได้ มันจริง ๆนะครับผมเองไม่สามารถอธิบานอะไรมากกว่านี้ได้ ทางเราได้เขียนบทความต่าง ๆ เพื่อให้สิวหายได้ ก็ต้องหายได้จริง ๆ นะครับ ผมเองก็ต้องหาทางเพื่อให้สิวหายได้ เราจะต้องทำแบบไหนผมเองจะต้องทำแบบไหน เพื่อให้ตัวของผมเองได้เรียนรู้ว่าตัวเราเองนัน้ สามารถจะได้ไหม อิอิมาตามทางนี้เลยผมเองจะบอกว่า ทางนี้ก็หาทางมาเองครับ วิธีรักษาส..

Read more

จริง ๆ มันเองก็น่าสนมากๆเลย นะครับ จะว่าไปผมเองก็ต้องมารับรู้เรื่องราวแบบนี้ก็ต้องหาทางออก เราจะต้องการให้เพื่อน ๆ เดินทางออกมาเพื่อตอนนี้มาตามที่หัวใจของตัวเองมั้นใจไหม ก็เพื่อน ๆหละครับ มาทำให้ทางออกของเรานัน้สามารถจดูแลของตัวเองได้ก็พอลแง้ครับ อิอิ มาตามทางนี้เลยนะครับ ครีมรักษ..

Read more

สิง่ที่คิดว่าไว้ไม่เป็นอย่างที่คิดว่าไว้เลย จะต้องหาทางเพื่อดิ้นรนออกทางออกมาได้เสมอ ๆ ผมนะคิดว่า คนเราจะต้องหาทางเพื่อให้ตัวเองได้เรียนรู้ว่า วิธีรักษาสิวอักเสบ ที่ว่าหายได้จะต้องออกมาแบบไหน และที่สำคัญคุณต้องการแบบไหน ไม่ว่าวันนี้จะออกมาแบบไหนผมก็ต้องหาทางออกเพือให้คุณได้เรียนรุ้ว่าตัวเองไม่มีอะไรแน่นอนครั ผมจะต้องทำให้ได้ เพือทางที่เปลี่ยนนี้ ครับ วิธีรักษาสิวอั..

Read more